Δημοτικά Συμβούλια

Το Πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο Γερμασόγειας περιόδου 1/5/1994 – 31/12/1996

Όρθιοι από αριστερά: Χρίστος Κολιανδρής , Ανδρέας Γαβριηλίδης, Ντίνος Χ”Νικόλας, Ανδρέας Ηρακλέους.

Καθήμενοι από αριστερά: Χριστόφορος Αντωνιάδης, Πανίκκος Λουρουτζιάτης, Δήμαρχος, Χρίστος Θεοδοσίου, Αντιδήμαρχος.


Δημοτικό Συμβούλιο Γερμασόγειας περιόδου 1/1/1997 – 31/12/2001

Όρθιοι από αριστερά: Ανδρέας Αθανασίου, Ντίνος Χατζηνικόλας, Ανδρέας Γρηγορίου (Ρίκκος), Μάριος Οράτης, Ανδρέας Ηρακλέους.

Καθήμενοι από αριστερά: Νίκος Σίννος (Αντιδήμαρχος), Ανδρέας Γαβριηλίδης, Πανίκκος Λουρουτζιάτης (Δήμαρχος), Κατερίνα Τρύφωνος.


Δημοτικό Συμβούλιο Γερμασόγειας περιόδου 1/1/2002 – 31/12/2006

Όρθιοι από αριστερά: Γεώργιος Μουζουρίδης, Ανδρέας Ηρακλέους, Ανδρέας Αθανασίου, Μάριος Οράτης, Ανδρέας Γρηγορίου (Ρίκκος).

Καθήμενοι από αριστερά: Ανδρέας Γαβριηλίδης, Πανίκκος Λουρουτζιάτης (Δήμαρχος), Νίκος Σίννος (Αντιδήμαρχος), Κατερίνα Τρύφωνος.


Δημοτικό Συμβούλιο Γερμασόγειας περιόδου 1/1/2007 – 30/09/2007

Όρθιοι από αριστερά: Γεώργιος Μουζουρίδης (Αντιδήμαρχος), Ανδρέας Γρηγορίου (Ρίκκος), Ανδρέας Αθανασίου, Μάριος Οράτης, Δώρος Θεοδώρου, Παύλος Παύλου.

Καθήμενοι από αριστερά: Κατερίνα Τρύφωνος, Ανδρέας Γαβριηλίδης (Δήμαρχος), Ευτέρπη Ορφανίδου.


Δημοτικό Συμβούλιο Γερμασόγειας περιόδου 1/10/2007 – 31/12/2011

Όρθιοι από αριστερά: Γεώργιος Μουζουρίδης (Αντιδήμαρχος), Ανδρέας Γρηγορίου (Ρίκκος), Ανδρέας Αθανασίου, Μάριος Οράτης, Δώρος Θεοδώρου, Παύλος Παύλου.

Καθήμενοι από αριστερά: Σπύρος Φούρναρης, Ανδρέας Γαβριηλίδης (Δήμαρχος), Ευτέρπη Ορφανίδου.


Δημοτικό Συμβούλιο Γερμασόγειας περιόδου 1/1/2012 – 12/4/2012

Όρθιοι από αριστερά: Διονύσης Καζαμίας, Παύλος Παυλίδης, Χριστάκης Κιτρομηλίδης, Δώρος Θεοδώρου, Μάριος Οράτης, Παύλος Παύλου, Σπύρος Φούρναρης.

Καθήμενοι από αριστερά: Ευτέρπη Ορφανίδου, Ανδρέας Αθανασίου (Αντιδήμαρχος), Ανδρέας Γαβριηλίδης (Δήμαρχος), Άντρη Λουρουτζίατη Σουτζιή .


Δημοτικό Συμβούλιο Γερμασόγειας περιόδου 12/4/2012 – 31/12/2016

Όρθιοι από αριστερά: Γιώργος Αψιώτης, Παύλος Παυλίδης, Χριστάκης Κιτρομηλίδης, Δώρος Θεοδώρου, Μάριος Οράτης, Παύλος Παύλου, Σπύρος Φούρναρης.

Καθήμενοι από αριστερά: Ευτέρπη Ορφανίδου, Ανδρέας Αθανασίου (Αντιδήμαρχος), Ανδρέας Γαβριηλίδης (Δήμαρχος), Άντρη Λουρουτζίατη Σουτζιή .


Δημοτικό Συμβούλιο Γερμασόγειας περιόδου 1/1/2017 – 31/5/2024

Όρθιοι από αριστερά: Πολύβιος Παπάσωλομου, Κούλλης Τσαγκάρης, Χρίστος Παπαμιχαήλ, Γιώργος Καζαμίας, Γιώργος Αψιώτης, Γιώργος Λουρουτζιάτης.

Καθήμενοι από αριστερά: Ευτέρπη Ορφανίδου, Κυριάκος Ηλιάδης (Αντιδήμαρχος), Κυριάκος Ξυδιάς (Δήμαρχος), Ιωάννης Κράνος, Δώρος Θεοδώρου.