Δημοτικό Σχολείο Αμερικάνας (Παλιό Δημοτικό Ποταμού)

Tο 1948 άρχισε να αναπτύσσεται η κοινότητα του Ποταμού Γερμασόγειας.

Το πρώτο δημοτικό σχολείο της περιοχής ήταν μονοδιδάσκαλο και λειτουργούσε σε μια απόθήκη (παραχωρημένη από τον ιδιοκτήτη της, τον κ. Αντώνη Αντωνιάδη), δίπλα στο χώρο που βρίσκεται τώρα το ξενοδοχείο Κλεοπάτρα.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η κοινότητα του Ποταμού Γερμασόγειας αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και το μικρό της σχολείο αδυνατεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της. Έτσι ξεκινούν οι προσπάθειες για ανεύρεση κατάλληλου χώρου για ανέγερση νέου σχολείου.

Το 1958 κτίζεται διδιδάσκαλο σχολείο χάρη στην γενναιόδωρη προσφορά της κ. Αναστασίας Βαρνάβα “Αμερικάνας”, που παραχώρησε το χώρο, εκεί που τώρα βρίσκεται η ταβέρνα “Blue Lantern”. Το σχολείο πήρε το όνομα του προς τιμήν της δωρήτριας του.

Με το πέρασμα του χρόνου τα περιβόλια του Ποταμού Γερμασόγειας μετατρέπονται σε ένα μεγάλο προάστιο της Λεμεσού. Κτίζονται πολλά εστιατόρια και ξενοδοχεία και ο Ποταμός μετατρέπεται σε τουριστική περιοχή της πόλης. Η εξέλιξη της περιοχής κατέστησε επιτακτική ανάγκη τη δημιουργία μεγαλύτερου σχολείου αφού το διδιδάσκαλο δεν επαρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής.

Το σχολείο λειτούργησε μέχρι το 1970 όπου κτίζεται το τετραδιδάσκαλο “Χριστάκειο” Δημοτικό σχολείο.