Δημοτικό Σχολείο Αμερικάνας (Παλιό Δημοτικό Ποταμού)