Εκκλησία Αγίου Ιγνατίου Αντιοχείας

Κτίστηκε το 1997 ύστερα από αίτημα του Πατριαρχείου Αντιοχείας για τους αραβόφωνους Ορθόδοξους, και είναι ρυθμού σταυροειδούς με τρούλλο.