ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟEMAIL
Ιστορικό Αρχείο Δήμου Γερμασόγειας25879898archive.yermasoyia@gmail.com
Κυριάκος Ηλιάδης, Αντιδήμαρχος99360654eliadeskyr@gmail.com
Πανίκος Λουρουτζιάτης, Κοινοτάρχης99661013plouroutziatis@msn.com

Κυριάκος Ηλιάδης
Πανίκκος Λουρουτζιάτης