Παλιό Δημοτικό Σχολείο Γερμασόγειας

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 1932-1933

Ε΄ ΤΑΞΗ 1945 – 1946

Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 1946

Δ΄ ΤΑΞΗ 1959 – 1960

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 1962 – 1963

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 1963 – 1964

Ε΄ ΤΑΞΗ 1966 – 1967

Δ’ ΤΑΞΗ 1968 – 1969

ΣΤ’ ΤΑΞΗ 1969 – 1970