ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Αγαπητοί Συνδημότες και Συνδημότισσες,

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γερμασόγειας έχει αποφασίσει όπως ο Δήμος προχωρήσει στη δημιουργία Ιστορικού και Μουσειακού Αρχείου της Γερμασόγειας ως μια απαραίτητη πρωτοβουλία προώθησης και διαφύλαξης της ιστορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και όχι μόνο ως έργο εξωραϊστικό και αρχειακό, αλλά στο πλαίσιο του αγώνα να γνωρίζουν οι δημότες την ιστορία τους σε υλικό ανεκτίμητης ιστορικής αξίας.

Απώτερος στόχος είναι μετά τον εμπλουτισμό του αρχείου με αρκετό υλικό, να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό σε ενδιαφερόμενους εξωτερικούς ερευνητές και στο ευρύ κοινό.

Για τον σκοπό αυτό έχει ορισθεί τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους κ. Κυριάκο Ηλιάδη Αντιδήμαρχο Γερμασόγειας, τον πρώην Δήμαρχο Γερμασόγειας κ. Πανίκκο Λουρουτζιάτη και τον K. Γιώργο Λουρουτζιάτη Δημοτικό Σύμβουλο Γερμασόγειας.

Έχει γίνει ο εξοπλισμός κατάλληλου γραφείου ( εγκατάσταση υπολογιστή, σαρωτή  εκτυπωτή ) στο πρώην κτήριο του Δημαρχείου και έχει αρχίσει η καταγραφή και η αντιγραφή υπάρχοντος αρχειακού υλικού.

Καλούμε όσοι από τους συνδημότες και συνδημότισσες ή και φίλους ή φίλες της Γερμασόγειας έχουν υλικό το οποίο κατά την κρίση τους αξίζει να αρχειοθετηθεί να επικοινωνήσει στα πιο κάτω τηλέφωνα για διευθέτηση.

1) Κυριάκος Ηλιάδης τηλ. 99360654

2) Πανίκκος Λουρουτζιάτης τηλ. 99661013

Αρχειακό υλικό μπορεί να είναι παλιές φωτογραφίες με επεξηγήσεις για το περιεχόμενο, έγραφα με σχέση για τη Γερμασόγεια, ιστορίες προσώπων, αφηγήσεις, αποκόμματα από εφημερίδες και περιοδικά, βίντεο αλλά και άρθρα σε σχέση με τη Γερμασόγεια, βιβλία, ανακοινώσεις, αντικείμενα και γενικά υλικό χρήσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να ασχοληθεί με τη Γερμασόγεια. Το υλικό το οποίο θα δίνεται για αντιγραφή θα αναγράφεται από πού προήρθε και ποιός το παρέδωσε. Για το υλικό που θα παραχωρείται ως έχει για το Μουσείο, θα δίδεται απόδειξη στον δωρητή και θα αναφέρεται το όνομα του κάτω από την ανάρτηση στο Μουσείο.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε την συνδρομή σας στη προσπάθεια μας αυτή για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στο δύσκολο αυτό έργο.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *